ecograv

Ecograv

Ecograv® to elastyczny, grawimetryczny system naważający ze zbiornikiem buforowym oraz zintegrowanym urządzeniem do ciągłego rozpuszczania, które wykorzystuje wilgoć z syropu glukozowego do rozpuszczania kryształów cukru bez konieczności dodawania jakiekolwiek ilości wody. Ta opatentowana technologia pozwala na dużą oszczędność energii i czyni z Ecograv® idealne rozwiązanie w procesie gotowania masy do produkcji twardych i miękkich cukierków, pomad, galaretek i innych. Ecograv® umożliwia osiągnięcie poziomu 90% suchej masy przed ugotowaniem (system jest również idealny przy stosowaniu składników wolnych od cukru, takich jak izomalt). Dzięki temu zapotrzebowanie na energię jest znacząco obniżone, nawet o 50% w porównaniu do konwencjonalnej metody, która już na początku procesu gotowania wymaga 75–80 % suchej masy.

farmaceutyka-przygotowanie