Markiziarka SA

Wraz z depozytorem nadzienia tworzy podstawowe urządzenie do produkcji markiz, tj. do nakładania kremu na spodnie ciastko i „zamykania” go ciastkiem górnym.

ciastka