Turbotemper TE

Od wynalezienia przez firmę Sollich procesu obiegowego temperowania i stworzenia systemu Turbotemper 60 lat temu nie nastąpiło żadne porównywalne odkrycie w obszarze wstępnej krystalizacji czekolady.

Temperówka Turbotemper TE zapewnia czekoladę o wyjątkowej jakości stemperowania, nie tylko dla receptur opartych wyłącznie o tłuszcz kakaowy, lecz również z wysokim udziałem tłuszczu mlecznego lub z ekwiwalentami masła kakaowego (CBE).

System Turbotemper jest dostępny również specjalnych wersjach:

  • Airo – opatentowany system do temperowania i napowietrzania czekolady lub kremów
  • Liquid – do czekolady o niskich wartościach reologicznych (np. puste figurki czekoladowe)
  • Heavy Duty – do czekolady o wysokich wartościach reologicznych
  • TE D – z wbudowaną dekrystalizacją
  • TE Flex – do pracy w szerokim (30-100%) zakresie wykorzystania wydajności nominalnej

dane techniczne

  • Wydajność od 100 do 19 000 kg/godz.

zalety

  • Wydłużony czas przydatności do spożycia dzięki dużemu udziałowi stabilnych kryształów Beta-V
  • Niższa lepkość dzięki wyższym o 2-3 stopnie temperaturom pracy
  • Zwiększona odporność cieplna czekolady
  • Stały stopień stemperowania